BARANOVICHI DISTRICT EXECUTIVE COMMITTEE

BARANOVICHI DISTRICT EXECUTIVE COMMITTEE
burger
Main // Leadership // Village councils

Village councils

Rural councils


Chairperson

Contacts

 

Velikiye Luki

 

Aleksei Yaryomenko

(+375 163) 62-08-78
(+375 163) 62-08-79

vluki@barrik.gov.by 

 

Volno

 

 

Natalia
Ibragimova

(+375 163) 46-11-48
(+375 163) 46-11-49

volno@barrik.gov.by 

 

Gorodishche

 

 

Vitaly Galetsky

(+375 163) 44-62-35
(+375 163) 44-62-36

gorodishe@barrik.gov.by 

 

Zhemchuzhny

 

Valery German

(+375163) 65-60-23
(+375 163) 65-60-09

gemchugnyj@barrik.gov.by 

 

Kroshin

 

Natalia Artuganova

(+375 163) 64-37-88
(+375 163) 64-38-64
(+375 163) 64-47-39


kroshin@barrik.gov.by

 

Lesnaya

 

Sergei Leshik

(+375 163) 48-32-35
(+375 163) 48-32-36 
(+375 163) 48-32-36

lesnaya@barrik.gov.by 

 

Malakhovtsy

 

Vasily
Volodkevich

(+375 163) 46-91-62
(+375 163) 46-93-38
(+375 163) 46-93-88

malahovcy@barrik.gov.by 

 

Milovidy

 

Natalia
Davidovich

(+375 163) 61-39-83
(+375 163) 61-39-96

milovidy@barrik.gov.by 

 

Molchad

 

Sergei
Anishchik

(+375 163) 44-52-35
(+375 163) 44-52-36

molchad@barrik.gov.by 

 

Novaya Mysh

 

Yevgeny
Busko

(+375 163) 64-25-59
(+375 163) 64-25-61

nmysh@barrik.gov.by 

 

Podgornaya

 

Mikhail Tkachuk

(+375 163) 46-67-64
(+375 163) 46-68-14

podgornaya@barrik.gov.by 

 

Polonka

 

Stanislav
Baturinets

(+375 163) 46-69-11
(+375 163) 46-69-10

polonka@barrik.gov.by 

 

Pochapovo

 

Ivan
Kirpich

(+375 163) 44-98-35
(+375 163) 44-98-36

pochapovo@barrik.gov.by 

 

Stolovichi

 

Nikolai Gribov

(+375163) 46- 59- 95
(+375 163) 46-59-79

stolovichi@barrik.gov.by 

 


Useful Links